Hypotheekverstrekker

Als u de restschuld niet zelf kunt afbetalen dan kan uw bank deze meefinancieren in een nieuwe hypotheek. Iedere bank hanteert duidelijke normen voor het meefinancieren van een mogelijke restschuld. Zo moet uw inkomen voldoende zijn om de extra kosten voor rente en aflossing van de restschuld te kunnen betalen. De financiering van een restschuld is in veel gevallen aan een maximaal bedrag verbonden. Wat in uw geval mogelijk is, hangt af van uw situatie. Maak daarom een afspraak met uw bank of adviseur en bespreek samen uw mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op restschuldinfo.nl.

Nationale Hypotheek Garantie

Heeft u een hypotheek met NHG afgesloten en voldoet u aan alle voorwaarden, dan kan NHG u de restschuld kwijtschelden. Na verkoop van de woning dient uw hypotheekverstrekker een verliesdeclaratie in bij NHG. Klik hier voor meer informatie.

Meefinancieren

Koopt u na verkoop van uw woning opnieuw een huis, dan is het soms mogelijk om de restschuld in de nieuwe hypotheek mee te financieren. Wat precies wel of niet kan is afhankelijk van het beleid van uw hypotheekverstrekker. Vraag uw geldverstrekker naar de mogelijkheden.

Per 1 januari 2014 is het ook mogelijk om onder bepaalde voorwaarden de restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek met NHG. De belangrijkste voorwaarden hiervoor vindt u op de site van NHG.

Consumptief krediet

Sluit u geen nieuwe hypotheek af? Of blijkt dat u de restschuld niet mee kunt financieren in een nieuwe hypotheek? Informeer dan naar de mogelijkheden om een consumptief krediet af te sluiten. Houd er rekening mee dat de rente die betaald moet worden over het consumptief krediet hoger is in vergelijking met de hypotheekrente.

Eigen vermogen

Bent u in staat om met eigen geld de restschuld af te lossen, dan kan dit een oplossing zijn voor uw probleem. Hetzelfde geldt voor het gebruikmaken van vermogen van anderen, bijvoorbeeld uw ouders. Laat u goed informeren en ga na of uw situatie het inderdaad toe laat om de restschuld in één keer af te lossen.

Rente aftrek

Wanneer u blijft zitten met een restschuld mag u voor die restschuld nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken (sinds 1 januari 2015).

uwadministratie

 Handige tips:

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een website ontwikkeld met veel relevante informatie over restschuld: www.restschuldinfo.nl

Woning met verlies verkocht en een restschuld overgehouden? Dit wordt geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze registratie blijft ook staan als uw restschuld wordt kwijtgescholden door NHG. Link:

Aflossingsachterstand? Let op de renteaftrek. VEH heeft het voor u op een rijtje gezet.