Huisonderwater.eu is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We streven er vanzelfsprekend naar om altijd correcte en actuele informatie te bieden. U kunt ons echter niet aansprakelijk stellen voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie. Rechten ontlenen aan de getoonde informatie is ook niet mogelijk.

De getoonde huizen hebben geen verband met het onderwerp en we willen niet de indruk wekken dat deze huizen onder water staan.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u informatie tegenkomt die niet (meer) klopt. Als u ons dat laat weten, zullen wij dit zo snel mogelijk aanpassen.
Huisonderwater.eu bevat links naar externe websites voor aanvullende informatie. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het kwaliteits- en privacybeleid van de andere aanbieder is van toepassing.

Privacystatement

Wij respecteren uw privacy en gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, uitsluitend ten behoeve van statistische analyses (bezoek- en klikgedrag). Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.