Deze website is een initiatief van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

De NVVK merkt in de praktijk van schuldhulpverlening dat steeds vaker woningbezitters aankloppen voor hulp bij het oplossen van schulden. Daarbij blijkt dat het voor woningbezitters ingewikkeld en ondoorzichtig is om transparante en toegankelijke informatie te vinden over de onderwaterproblematiek. Dit is de situatie waarin de verwachte verkoopprijs van een woning lager is dan de hypotheek. Woningbezitters hebben hiermee de laatste jaren regelmatig te kampen. Heldere en gebundelde informatie is juist noodzakelijk om eventuele financiële schade te minimaliseren.

Reden voor de NVVK om het initiatief te nemen om met betrokken stakeholders in gesprek te gaan om actuele en relevante informatie voor woningbezitters te verzamelen en op toegankelijke wijze te ontsluiten. Met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de NVVK deze website ontwikkeld om de verzamelde informatie te ontsluiten.