Om te beoordelen hoe uw financiële situatie ervoor staat, zijn er drie vragen te beantwoorden.

  1. Heeft u een betalingsachterstand in het betalen van uw hypotheek?
  2. Heeft u ook nog andere betalingsproblemen?
  3. Staat uw huis ‘onder water’?

Heeft u nog geen duidelijk antwoord op deze vragen, breng dan eerst uw financiële situatie in kaart. Handige tips daarvoor vindt u onderaan deze pagina.

Welke situatie is op u van toepassing?

Situatie 1

Geen betalingsproblemen
Huis boven water

Situatie 2

Geen betalingsproblemen
Huis onder water

Situatie 3

Hypotheekachterstand
Huis boven water

Situatie 4

Hypotheekachterstand
Huis onder water

Situatie 5

Meerdere betalingsproblemen
Huis boven water

Situatie 6

Meerdere betalingsproblemen
Huis onder water

 Handige tips:

Zet alle feiten met betrekking tot uw hypotheek op een rij.

Hoe hoog is de hypotheek en welke vorm heeft deze?
Bestaat de hypotheek uit meerdere onderdelen?
Wat is eigenlijk de looptijd?
Heeft u een achterstand in het betalen van uw hypotheek?

Ga na of deze betalingsachterstand de enige is die u heeft. Kunt u uw overige vaste lasten, zoals de energierekening, nog wel betalen? Maak een lijstje met al uw vaste lasten.

Maak op de website van de Belastingdienst een berekening om te zien of u een restschuld overhoudt wanneer u uw woning verkoopt. Of maak op de website restschuldinfo.nl van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een meer uitgebreidere situatiescan.